Pamokų laikas:

 

1. 800 - 845

2. 855 - 940
3. 955 - 1040
4. 1055 - 1140
5. 1155 - 1240
6. 1250 - 1335
7. 1345 - 1430
8. 1440 - 1525

 

Bendruomenė

 

 

Trakų gimnazijos taryba

 

Mokyklos taryba aukščiausia savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniam spręsti.

 

 

Metodinė taryba

 

Mokyklos metodinė taryba mokykloje veikiantis metodinių grupių pirmininkų susivienijimas, organizuojantis ir koordinuojantis metodinių grupių veiklą

 

 

Mokytojai

 

Pateikiamas mokytojų, dirbančių mūsų gimnazijoje, sąrašas.

2018/2019 mokslo metų mokytojų sąrašas (.doc)

 

 

Tėvų komitetai

 

Tėvų komitetas aukščiausia, nuolat veikianti tėvų bendruomenės savivaldos institucija, jungianti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) svarbiausiems mokyklos veiklos klausimams spręsti.

 

Įsakymas dėl gimnazijos savivaldos grupių tvirtinimo (.doc)

 

 

 

Klasių seniūnai ir jų pavaduotojai

 

Klasės seniūnas klasės atstovas mokyklos bendruomenės valdymo organuose ir klasės veiklos organizatorius. Paprastai klasės seniūnas šias pareigas išlaiko ir pabaigus mokyklą, organizuodamas klasės draugų susitikimus.

 

  Gimnazijos įsivertinimo koordinavimo grupė (.doc)
  Atestacinė komisija

 

 

Ugdymo karjerai komanda

 

Įsakymas dėl ugdymo karjerai komandos sudarymo (.doc)

 

  Trakų gimnazijos darbo organizavimo su socialiai remtinomis šeimomis ir nemokamo mokinių maitinimo skyrimo komisija

 

Įsakymas dėl komisijos sudarymo (.doc)

 

 

Kolektyvinė darbo sutartis

 

Ši Kolektyvinė sutartis yra teisinis dokumentas, sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (toliau Darbo kodeksas) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais tarp šalių: Trakų gimnazijos (toliau Gimnazijos), kaip darbdavio, atstovaujamo direktoriaus Mariano Kuzborskio ir mokyklos Darbo tarybos (toliau Darbo taryba), kaip darbuotojų kolektyvo, atstovaujamo Gimnazijos darbuotojų darbo komisijos  pirmininko Romualdo Piotrovskio.

 

  Valgiaraščiai

Valgiaraštis 4-6 m.

Valgiaraštis 7-10 m.

Valgiaraštis 11-18 m.

 

 

 

2015 m. gruodžio 31d. Finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. Informacija pagal veiklos segmentus (.xls)

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (.doc)

 

 

Ataskaitos

2018 m. I ketv. biudzeto vykd.ataskaita

2018 m. I ketv. gautinu ir moketinu sumu

2018 m. I ketv FINANSINES ATASKAITOS

2018 m. II ketv biudzeto vykd.ataskaita

2018 m.  II ketv. gautinu ir moketinu sumu

2018 m.  II ketv FINANSINES ATASKAITOS

2018 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

dok1 dok2 dok3 dok4 dok5 dok6 dok7 dok8 dok9 dok10 Forma Nr. 4-BENDRA-03-2018.xlsx

2017 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

dok1 dok2 dok3 dok4 dok5 dok6 dok7 dok8 dok9 dok10 dok11 dok12 dok13 dok14 dok15 dok16 dok17 dok18

2017 METŲ METINĖS ATASKAITOS

dok1  dok2  dok3  dok4  dok5  dok6 dok7 dok8 dok9 dok10 dok11 dok12 dok13 dok14

2017m III ketv 20 VSAFAS 4 priedas.docx

2017 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita (.xls)

2017m II ketv 20 VSAFAS 4 priedas.docx

2017 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita (.xls)

2017m I ketv 20 VSAFAS 4 priedas.docx

2017 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita (.xls)

2016 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita (.xls)

2016 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita (.xls)

2016 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita (.xls)

2016 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita (.xls)

 

 

2018 metų Trakų gimnazijos veiklos ataskaita

Trakų gimnazijos direktoriaus 2018 metų ataskaita (.doc)

Trakų gimnazijos direktoriaus 2016 metų ataskaita (.doc)

Trakų gimnazijos direktoriaus 2015 metų ataskaita (.pdf)

Trakų vidurinės mokyklos direktoriaus 2014  metų ataskaita (.doc)

 

Sprendimas dėl pritarimo Trakų rajono mokyklų direktorių 2014 metų veiklos ataskaitoms (.doc)

Sprendimas dėl pritarimo Trakų rajono mokyklų direktorių 2015 metų veiklos ataskaitoms (.pdf)

 

 

 24 val.
 12 val.

 

Trakų gimnazija()