Pamokų laikas:

 

1. 800 - 845

2. 855 - 940
3. 955 - 1040
4. 1055 - 1140
5. 1155 - 1240
6. 1250 - 1335
7. 1345 - 1430
8. 1440 - 1525

 

KVIEČIA MOKYTIS LENKŲ, RUSŲ DĖSTOMOMIS KALBOMIS

 

TRAKŲ GIMNAZIJA

 

KVIEČIA MOKYTIS LENKŲ, RUSŲ DĖSTOMOMIS KALBOMIS

 

MŪSŲ GIMNAZIJOJE:

 

Gimnazijoje yra svarbus kiekvienas mokinys, jis vertinamas kaip asmenybė, jaučiasi saugus, tėvai aktyviai dalyvauja gimnazijos bendruomenės veikloje, yra gimnazijos bendravaldžiai nariai.

 

Registracija į ikimokyklinę (3-6 metai), priešmokyklinę (5-6 metai) ir 1-8, I-IV gimnazijos klases vyksta nuo balandžio 4 d. iki rugpjūčio 31 dienos  8.30 - 16.00 val. gimnazijos raštinėje. Adresas Birutės g. 44, Trakai, tel./fax. 8-528-55670, el. paštas: tvm.trakai@gmail.com, www.vidurine.trakai.lm.lt.

 

GIMNAZIJA SIŪLO:

 • aukštą ugdymo lygį;

 • profesionalų mokytojų kolektyvą;

 • lietuvių kalbos mokymą nuo 1 klasės gimtosios kalbos lygmeniu;

 • logopedo, psichologo konsultacijas;

 • įįdomią neformaliojo ugdymo veiklą: muzikos, sporto, dailės, lenkų, rusų, anglų, Lenkijos istorijos ir geografijos būrelius;

 • integruotus užsiėmimus teatruose, muziejuose, valstybės institucijose, nacionaliniuose parkuose;

 • išvykas po Lietuvą, Lenkiją ir kitas Europos šalis;

 • įdomią projektinę veiklą;

 • individualizuotą mokymą;

 • slaugytojos paslaugas;

 • karštus pietus ir pusryčius;

 • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikučiams bei 1-4 klasių mokiniams nemokamus pieno produktus, vaisius ir daržoves pagal programą ”Daržovės, pienas mokykloje”;

 • priimame mokinius, kurie turi įvairių problemų, nes galime jiems padėti ir turime darbo su tokiais vaikais patirtį.

GIMNAZIJOJE TURIME:

 • gerai įrengtą biblioteką, skaityklą,

 • įvairių spaudos leidinių,

 • didaktinės medžiagos, filmų,

 • informacinių technologijų kabinetus,

 • sporto salę,

 • ugdymo aplinką, pritaikytą mokinių poreikiams.

 

GIMNAZJUM W TROKACH

 

ZAPISY NA ROK SZKOLNY

 

W NASZYM GIMNAZJUM

Uczeń jest podmiotem, nie jest anonimowy, jest traktowany indywidualnie, czuje się bezpiecznie pod względem fizycznym i psychicznym, rodzice mają wpływ na program nauczania i są prawdziwymi współgospodarzami gimnazjum.

 

Gimnazjum w Trokach zaprasza dzieci w wieku 3-5 lat do grup przedszkolnych: „Biedronka“ i „Pszczółki“, w wieku 6 lat do grupy przygotowawczej.

 Przedszkole czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -18.00.

 Grupa przygotowawcza: 8.00-12.00.

Rejestracja w godzinach 8.00-16.00 w sekretariacie gimnazjum. Adres: ul. Birutės 44,Troki, tel. 852855670, tel. kom. 861626226,e-mail: tvm.trakai@gmail.com

 

W grupie przedszkolaków oraz grupie przygotowawczej dziecko pozna nowe otoczenie, poprzez gry i zabawy będzie mogło rozwijać logiczne myślenie, pamięć, spostrzegawczość, przyzwyczai do nowych warunków, bliżej zapozna ze szkołą oraz z przyszłą panią pedagog. Obok misji edukacyjnej nasza szkoła pełni funkcję placówki kulturalnej, cechują ją różnorodne tradycje.

GIMNAZJUM OFERUJE:

 • wysoki poziom nauczania,

 • fachową kadrę pedagogiczną,

 • język litewski na poziomie ojczystego szkoły z litewskim językiem nauczania od 1-ej klasy,

 • opiekę i zajęcia logopedyczne,

 • zajęcia pozalekcyjne: kółka muzyczne, sportowe, plastyczne, jęz. polskiego, angielskiego, rosyjskiego, historii i geografii Polski,

 • zajęcia integracyjne: teatry, muzea, urzędy państwowe, parki przyrodnicze,

 • wycieczki: Litwa, Polska, inne kraje UE i Europy,

 • zajęcia w projektach rejonowych, krajowych i międzynarodowych,

 • indywidualizację procesu nauczania i wychowania,

 • konsultacje w dziedzinie orientacji zawodowej,

 • możliwość odpłatnego korzystania z gorących obiadów,

 • dla przedszkolaków, uczniów klas 1-4 program ,,Owoce, mleko w szkole” – nieodpłatnie,

 • opiekę pielęgniarską,

 • chętnie przyjmiemy dzieci z problemami, orzeczeniami, niepełnosprawne - mamy doświadczenie w pracy z takimi dziećmi.

GIMNAZJUM DYSPONUJE:

 • doskonale wyposażoną biblioteką, czytelnią,

 • prenumeratą czasopism dla dzieci,

 • pomocami dydaktycznymi,

 • sprzętem audiowizualnym,

 • pracowniami informatycznymi,

 • salą gimnastyczną,

 • klasami lekcyjnymi dostosowanymi do poziomu wiekowego uczniów.

.Czekamy na Was w murach naszej placówki!

ТРАКАЙСКАЯ ГИМНАЗИЯ

 

ЗАПИСЬ В ДОШКОЛЬНУЮ ГРУППУ ДЕТСКОГО САДА, ПОДГОТОВИТЕЛЬНУЮ ГРУППУ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ

 

В нашей гимназии:

 

Учащийся является субъектом, он не является анонимным, по отношению к учащемуся осуществляется индивидуальный подход, он чувствует себя в безопасности в плане физическом и психическом, родители могут оказать влияние на программу обучения и являются настоящими сохозяевами школы.

 

ПО ЖЕЛАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЕ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ НА ЛИТОВСКОМ ЯЗЫКЕ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РУССКОГО (РОДНОГО) ЯЗЫКА.

 

Запись в детский сад (от 3 до 6 лет), в подготовительную группу (от 5 до 6 лет) и в школу (1 класс) будет осуществляться с 28 апреля по 31 августа с 8.30 ч. до 16 ч. в секретариате школы. Контактная информация: г. Тракай, ул. Бирутес, 44, (Birutės g. 44, Trakai) тел./факс: 8-528-55670, эл. почта: tvm.trakai@gmail.com, www.vidurine.trakai.lm.lt.

 

ГИМНАЗИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

 • высокий уровень обучения;

 • квалифицированный педагогический коллектив;

 • обучение  литовскому языку с 1-го класса;

 • литовский язык на уровне родного языка (как в школах с литовским языком обучения);

 • услуги и занятия логопеда, психолога;

 • внеклассные занятия: музыкальные, спортивные, художественные кружки, кружки польского, английского, русского языков, истории и географии России;

 • интегрированные занятия: театры, музеи, государственные учреждения, природные парки;

 • поездки: Литва, Польша, другие страны ЕС и Европы;

 • участие в районных, республиканских, национальных и международных проектах;

 • индивидуализация процесса обучения и воспитания;

 • консультации в сфере профессионального информирования;

 • возможность заказать платные горячие обеды;

 • программа «Фрукты, молоко в школе» детям дошкольного возраста и ученикам 1-4 классов – бесплатно;

 • медицинские услуги;

 • охотно принимаем проблемных детей, детей с недугом – у нас есть опыт работы с такими детьми.

ГИМНАЗИЯ РАСПОЛАГАЕТ:

 • прекрасно, богато оснащенной библиотекой, читальный зал;

 • новейшими детскими журналами;

 • дидактическими пособиями;

 • аудио/видео техникой;

 • кабинетами информатики;

 • спортзалом;

 • кабинетами, приспособленными к возрастному уровню учащихся.

 

 

 

 

 24 val.
 12 val.

Trakų gimnazija(©)