Pamokų laikas:

 

1. 800 - 845

2. 855 - 940
3. 955 - 1040
4. 1055 - 1140
5. 1155 - 1240
6. 1250 - 1335
7. 1345 - 1430
8. 1440 - 1525

 

UGDYMAS  KARJERAI

 

 

,,Žmogui, kuris žino, kur eina, pasaulis duoda kelią. Kelią į asmeninę laimę, kelią į sėkmingos karjeros viršūnę.“

D.S.Džordonas

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Mokykla dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro vykdomame projekte ,,Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“.

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

 

Mokykloje teikiamos karjeros paslaugos:

  • Ugdymas karjerai (integruotas karjeros kompetencijų ugdymas pamokose, tikslinis karjeros kursas – seminarai, pamokos, kita veikla – karjeros kompetencijoms ugdyti)

  • Karjeros konsultavimas (teikiamos individualios ir grupinės konsultacijos mokiniams ir tėvams)

  • Karjeros informavimas ir profesinis veiklinimas (aktyvus susipažinimas su mokymosi ir darbo pasauliu)

Ugdymą karjerai mokykloje vykdo karjeros koordinatorė:

Ilona Balkuvienė  - 120 kab., el.p. i.balkuviene@gmail.com

 

 

Darbo laikas:

 

Pirmadienis

8.00 – 15.00

Antradienis

8.00 – 15.00

Trečiadienis

8.00 – 13.45

14.30 – 16.00

Ketvirtadienis 8.00 – 16.00

Penktadienis

8.00 – 13.45

14.30 – 15.00

   
Pietų pertrauka 11.00 - 11.30

 

Gimnazijos ugdymo karjerai komanda

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė – www.mukis.lt

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas (.doc)

Ugdymo karjerai modelis (.doc)

Ugdymo karjerai programa (.docx)

 

Naudingi patarimai kaip rinktis profesija

 

Profesijos pasirinkimas pernelyg svarbus įvykis, kad patikėtum tai kam nors kitam!!!

 

 

SKIRKITE LAIKO PROFESIJOS PASIRINKIMUI

 

Norint teisingai pasirinkti, reikia gerai pažinti save, žinoti savo norus, gabumus, gerai orientuotis profesijų pasaulyje, rinkos poreikiuose, mokėti įvertinti savo profesinį tinkamumą. Tai veikla, kuriai reikia nemažai laiko. Tačiau šis laikas nebus sugaištas veltui. Gautos žinios ir įgūdžiai pravers gyvenime.

 

IEŠKOKITE

 

Paklauskit savęs: ko aš noriu? Ko siekiu gyvenime? Koks darbas man patinkų?

Kokią veiklą, kokius užsiėmimus mėgstu? Susiraskite informacijos apie profesijas, kad žinotumėte, iš ko renkatės.

 

PAŽINKITE TEIGIAMAS IR NEIGIAMAS PROFESIJOS PUSES

 

Skaitykite profesijų aprašus, lankykitės „atvirų durų“ dienose, kalbėkitės su studentais, profesijų atstovais. Klauskite: kas gero, kas patinka jų darbe, o kas trukdo, sunku? Pagalvokite, kiek tai jums tiks. Atkreipkite dėmesi į profesijos reikalavimus sveikatai. Kokia jūsų sveikata?

 

PAŽINKITE SAVO STIPRIĄSIAS IR SILPNĄSIAS PUSES

 

Kaip jūs mokotės? Kokie dalykai sekasi, kokie – ne? Kodėl? Kaip bendraujate? Koks jūs veikloje? Kada peikia? Kokios jūsų asmenybės savybės atsiskleidžia šiose situacijose? Kur jums sekasi? Kur nesiseka? Kas trukdo, kad sektųsi?

 

APSVARSTYKITE

 

Gerai apgalvokite ir pasverkite savo norus ir galimybes. Įvertinkite visas galimas alternatyvas, pasirinkite prioritetus. Numatykite atsarginį kelią.

 

BŪKITE AKTYVŪS, BANDYKITE

 

Renkantis profesiją, svarbios ne tik žinios ir informacija. Labai praverčia praktika ir  įgūdžiai, praplečiantys savęs pažinimą. Mėgstama veikla – hobi, būrelia, kursai, sporto, meno mokyklos, visuomeninė veikla mokykloje ar už jos ribų, darbas per vasaros atostogas – tai reali galimybė išbandyti save veikloje, pasitikrinti savo gabumus,  interesus, tinkamumą, pamatyti darbo aplinką.

 

TARKITĖS

 

Realią pagalbą gali suteikti žmonės, kurie jus gerai pažįsta. Tėvai, draugai, dalyko mokytojai, treneris, muzikos, dailės mokytojas gali padėti susigaudyti savo gabumuose, asmenybės savybėse, gyvenimo ir darbo vertybėse, duoti gerą patarimą, paremtą patyrimu ir stebėjime iš šalies, diskutuoti jums rūpimu klausimu.

 

KONSULTUOKITĖS

 

Jei jaučiate, kad to ką sužinojote, jums nepakanka sprendimui priimti, jei norite giliau pažinti savo gebėjimus ir kitas asmenybės savybes, įvertinkite tinkamumą profesijoms, - kreipkitės į psichologą ar profesijos konsultantą. Šiais klausimais konsultuoja mokyklų, psichologinių tarnybų, mokymo tarnybų specialistai.

 

PLANUOKITE

 

Numatykite, ko sieksite, ir žingsnius, kaip to pasiekti. Gal profesija reikalauja savybių, žinių ar pasirengimo, kurių jus trūksta. Numatykite, kaip kompensuosite šį trūkumą. Pagalvokite, ką veiskite, jei iš karto nepavyktų savo tikslų.

 

NAUDINGOS NUORODOS, RENKANTIS PROFESIJĄ:

 

 

 

 24 val.
 12 val.

Trakų gimnazija(©)